Arkiv » Skapande skola – inspirationsdag

Skapande skola – inspirationsdag

Intresseanmälan för dig som är kulturaktör

16 februari 2016 kl. 13-17 blir det inspirationsdag för skolor och kulturaktörer på Malmö Live. Dagen är tänkt som en inspirationsdag inför ansökan till Skapande skola.

I år vill vi prova nytt och sätter skolorna i centrum. Vi kommer att visa goda exempel från tidigare Skapande skola-samarbeten. Flera skolor kommer att presentera verksamheter där man har lyckats integrera kulturen i lärandet. Vi kommer att visa på samarbeten där man har förhållit sig till årets tema, styrdokumenten och elevernas delaktighet.

Under dagen kommer det också ges möjlighet att informera om utbudet inför kommande Skapande skola. Kulturaktörer och institutioner finns på plats i det vi kallar utbudsrummet. Här kan alla mötas för kortare samtal och för att sprida information om kommande utbud.

Det har efterfrågats möjlighet från skolor att vara med och påverka och forma Skapande skola-aktiviteter. Nytt för i år är att vi skapar möjlighet för de skolor och kulturaktörer som vill utveckla nya samarbeten och projekt. Vi kommer att ha ett dialogrum där vi tänker nya tankar. För att detta ska bli så bra som möjligt behöver både skolor och kulturaktörer förbereda sig och tänka och diskutera vad detta skulle kunna vara. Ta gärna avstamp i nästa läsårs tematik: språk, lärande och identitet, skolans styrdokument (LGR 11 och skollagen) men även Barnkonventionen, Malmökommissionen och Grundskoleförvaltningen kulturpolicy. I intresseanmälan skriver ni kortfattat er idé om nya samarbeten.

Deadline för intresseanmälan är 15 januari och därefter kommer vi att göra ett urval. Ni får besked och en inbjudan i början av februari om ni har fått en plats.

Dagen arrangeras i samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen.

 

Så boka in den 16 februari i era kalendrar redan nu!

Länk till anmälan: HÄR