Arkiv » Skapande skola-medel är fördelade

Skapande skola-medel är fördelade

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag för läsåret 2013/2014. 350 skolhuvudmän i hela landet, med närmare 700 000 elever, berörs i denna ansökningsomgång.

se beslutslistan på Kulturrådets sida