Arkiv » Utbudsdag för Skapande skola i Stockholm

Utbudsdag för Skapande skola i Stockholm

utbudsdag stockholm

Konstnärscentrum Öst arrangerade, med stöd från Stockholms Kulturförvaltning, en utbudsdag för Bildkonst i Skolan 17 november 2014.

Ett femtontal konstnärer presenterade sitt konstnärskap och sina projektförslag, dels genom ett bildspel som varje konstnär fick prata en stund till och dels genom en utställning. Publiken, ett tjugotal lärare och kulturkontakter från skolorna plus undertecknad från KC Syd fick också delta i tre workshops. Allra först bjöds på fika och mot slutet mingel med vin och tilltugg.

En representant från kulturförvaltningens Kulan var också med. KC Syd har funnits med i Kulans länklista tidigare men nu hade de ändrat så att varje konstnär skulle lägga in sig där själv i stället.

Några av konstnärerna hade erfarenhet av Skapande skola projekt men en del hade bara idéer och förslag. Några hade gått pedagogikutbildningen för konstnärer på Konstfack.

KC Syd deltog i utbudsdagen för att få tips och idéer för ett eventuellt liknande arrangemang.

Birgitta Heiling