Arkiv » Utbudsdag för Skapande skola i Växjö.

Utbudsdag för Skapande skola i Växjö.

”Växjö kommun och Regionförbundet södra Småland bjöd gemensamt in alla kommuner i Kronobergs län till en utbudsdag för Skapande skola. Under förmiddagen fick 200 elever, lärare och professionella kulturaktörer möjlighet att möta varandra och inspireras!

Genom att både elever och personal mötte de professionella kulturaktörerna, fick se och prova på, så skapas bättre förutsättningar för elevinflytande och samtal om vad eleverna vill möta mer av i skolan. Detta är också ett led i att kulturen ska bli en naturlig del av undervisningen.

Besökarna fick bland annat prova på design, konst, bild, hantverk, scenkonst, media, litteratur, berättande, skrivande och kulturarv. Ja, utbudet var stort precis som engagemanget hos elever och lärare.” från Regionförbundets webbsida

Vi från Konstnärscentrum Syd presenterade våra förslag till projekt som vi har på hemsidan och vi tryckte särskilt på att det är just förslag och att vi är öppna för att arbeta på helt andra sätt, i projekt som växer fram i samarbete med skolorna.

utbudsdag växjö