Arkiv » Västra Götalandsregionen – gestaltningsuppdrag

Västra Götalandsregionen – gestaltningsuppdrag

Nya konstnärliga gestaltningsuppdrag!
Nu finns en upphandling tillgänglig för konstnärligt gestaltningsuppdrag i väntrum och behandlingsrum inom barn- och ungdomssjukvård.

Mer information finns under ”Konst väntrum och behandlingsrum”
https://atc-extern.vgregion.se/Avantra/Customer/Westma/Modules/Purchase/Published/default.aspx

Intresseanmälningar tas endast emot via leverantörsportalen och anmälningsperioden sträcker sig från den 18 mars till och med den 17 april.

Med vänliga hälsningar
Julia Lang
Verksamhetskoordinator

Konstenheten

070-020 59 82
julia.lang@vgregion.se

cid:image001.jpg@01CEE144.DD0C9C60
Västfastigheter
Område Projekt
Besök/postadress: Östergatan 1