Arkiv » (X)sites Sjuhäradsrundan och längs Kattegattleden

(X)sites Sjuhäradsrundan och längs Kattegattleden

Sista ansökningsdatum för (X)sites Kattegattleden är ändrad till 19 maj

 
(X)sites Sjuhäradsrundan och längs Kattegattleden blir  utställningar med platsspecifik temporär konst i landskapen längs cykelleder.
(X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projekten präglas i alla dess
delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.
 Läs mer HÄR
och  HÄR