God Jul o Gott Nytt År 2018,

Kollegor, medarbetare och medlemmar!

Det är ”Hundens år” från och med den 16.e februari 2018.

Yellow dog year! Vi skall vara glada åt det. Det är ju så att det råkar vara ordförandens tecken, därav den mystiska ingressen. Men icke desto mindre blir det ett stabilt och lyckosamt år. Allt enligt insats och förtjänst.

2017 var det mest framgångsrika året hittills i vår historia. I antalet förmedlade uppdrag och arbetsuppgifter (100 st.) och summa summarum till ett värde av 15 000 000:-. Det är vår viktiga grundverksamhet som betyder så mycket.

Under året har det hänt mycket annat:

Vi har genomfört en enkätundersökning angående 1%-regeln i alla Skånes kommuner. Alla svarade, men resultatet kunde vara bättre. Se hemsidan!

Vi bearbetar Malmö kommun, både kommunala bostadsorganisationer och kommunala byggare. Det kan bara bli bättre! Vi jobbar på och ser antalet presumtiva uppdrag dölja sig under horisonten.

Skapande skola kunde vara bättre. Det är bara ett fåtal konstnärer som kommer ifråga och i t.ex. Malmö verkar det gälla bara dem som är på banan just nu. Inget intresse finns för att öka insatsen och antalet arbetstillfällen. Tyvärr!

Vi har tryckt en ny folder och jobbar vidare på marknadsföringen av KCSyd.

Det riktigt nya är att finansieringen av upphandlingsutbildningsprojektet är klar!

Under våren och försommaren kommer utbildningen att genomföras. En sammanfattning och avslutning i september. Ett detaljerat program och anmälningsmöjlighet kommer under januari. Som medlemsutskick men även på hemsida och facebook.

Har ni förresten kollat portfoliotillverkningen på hemsidan?

Kampen i Kronoberg ledde till en halv seger. Den annonserade upphandlingen ändrades inte

Men i fortsättningen skall man vara mer lyhörda för yrkeskårens synpunkter. Du som skickat in anmälan men refuserats av icke acceptabla skäl: Hör av dig! Det är viktigt för kommande upphandlingar. Kompetensen är mycket tveksam i den privata konsultkåren.

Efter Kirunamötet bestämdes att bilda ett nationellt nätverk av konstnärsorganisationer för att hålla koll på marknaden. Det vore en dröm att vi också skulle kunna agera i tveksamma fall där konstnärer blir förfördelade.

Nog om sådana ting. Nu tillönskar KCSyd´s styrelse en

God Jul och ett Gott Nytt År till alla våra medlemmar!

För KCSyd: Staffan G-son Lind